prana
                                                        Тази книга достига до Вас с любезното разрешение на Автора 
към съдържанието                                                                                                                  към сайта


НАЧАЛЕН КУРС НА ЛЕЧЕНИЕ С ПРАНA - I

ban

Когато тялото е остаряло и кръвта е изчерпала жизнената си енергия, възможно ли е все още да се постигнат добри резултати?
Не, тъй като не е останала жизнена енергия....жизнеността и жизнената енергия се считат за основата на живота .... и как тогава едно заболяване може да бъде излекувано, когато не е останала никаква жизнена енергия в тялото?

Класически текст по медицина на Жълтия император
(Хуанг Ти Ней Чунг Су Уен)

И Иисус каза, …някой ме докосна, знам, защото тази сила (жизнената енергия) излезе от тялото ми....тя (жената) каза в присъствието на всички хора с каква цел Го бе докоснала (Иисус), и как тя била излекувана незабавно.
Лука 8; 45 – 47


Два основни принципа при лечението с прана
Чакри на дланите и пръстите
Повишаване на енергийно ниво чрез допиране на езика о небцето
Седем основни техники в началния курс на лечение с прана
Повишаване чувствителността на дланите
Сканиране (Измерване)
Начин на измерване (сканиране) на външната аура
Начин на измерване (сканиране) на аурата на здравето
Начин на измерване (сканиране) на вътрешната аура
Тълкуване на резултатите от измерването (сканирането) на вътрешната аура
Място за изхвърляне на биоплазмени отпадъци
Унищожаване на болната енергия
Изчистване (Измитане)
Местно изчистване
Общо изчистване
Избягване на замърсяването с болна енергия: Измиване на ръцете
Повишаване възприемчивостта на пациента
Енергизиране с прана: Техника с чакрите на дланите
Стабилизиране на излъчената прана
Освобождаване (отделяне) на излъчената пранична енергия
План за практикуване
Кога лечителят не трябва да лекува
Пет неща, които трябва да се избягват при лечение с прана
Етапи при лечението
Възможно ли е да лекувате без сканиране (измерване)?
Критични фактори при лечение
Изолиращо облекло


ДВА ОСНОВНИ ПРИНЦИПА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО С ПРАНА

    При лечението с прана има два основни принципа: изчистване и енергизиране на енергийното тяло на пациента с прана или жизнена енергия. Лечението се осъществява чрез изчистване или отстраняване на болната енергия от засегнатата чакра и от заболия орган, и енергизирането им (на засегнатата чакра и на засегнатия орган) с достатъчно количество прана или жизнена енергия. Тези два основни принципа са в основата на лечението с прана.
    Тези основни принципи на изчистване и енергизиране се проявяват ясно и в тялото. Тялото се изчиства чрез издишване на използвания въздух или въглероден диоксид и се енергизира чрез вдишване на чист въздух или кислород. Физическото тяло се изчиства чрез отделителната си система и се енергизира чрез поемане на подходяща храна. Затова лечителят трябва да обръща еднакво внимание както на изчистването, така и на енергизирането.
    Изчистването е необходимо за отстраняване на болната, с намалена жизненост енергия от цялото тяло или от засегнатата област, или области и да отстрани запушванията в енергийните канали. Лъчите на здравето се почистват, сресват и усилват.
    Трябва да се отбележи, че засегнатата област трябва да бъде напълно изчистена преди и/или след като енергизирането е направено. При по-тежки случаи цялото енергийно тяло трябва да бъде изчистено. Много често, след първоначалното изчистване, пациентът трябва да бъде частично енергизиран за улесняване на по-нататъшното изчистване. Както когато първо измитаме много мръсен под и след това измиваме със сапун и вода или почистващ препарат, за да изчистим и отстраним трудното за почистване замърсяване. Целият процес може да бъде повтарян докато енергийното тяло се нормализира. Без изчистване пациентът може да изпита ответна реакция. Тази реакция съответства на решителните стъпки които тялото прави, за да възстанови и нормализира състоянието си. Това обикновено е болезнено и неприятно и може да се прояви като начално влошаване на състоянието. Все пак тялото постепенно се подобрява след преминаването на ответната реакция. Тази реакция е съвсем излишна и може да бъде избегната, ако се приложи правилно изчистването.
    Подобен е случаят с пациентка страдаща от хронични стомашни болки, чревно разстройство и повръщане, дължащи се на емоционални фактори. Около нейната стомашна област е имало натрупана прана. Енергизирането с прана било приложено без почистване на засегнатата област. Въпреки, че почувствала облекчение, болката, разстройството и повръщането се върнали и усилили за 20 - 30 минути. Това била ответната реакция или усилията, правени от цялото физическо тяло да се изчисти и отстрани натрупаната болна енергия от себе си, за да нормализира състоянието си. Три часа по-късно й бяха приложени изчистване и енергизиране с прана на стомашната област и тя беше напълно облекчена.
Няколко пъти същата пациентка беше лекувана от подобни оплаквания. В последния случай пациентката беше облекчена за няколко минути чрез изчистване или отстраняване на болната енергия от засегнатата област. Енергизиране не беше приложено, тъй като пациентката беше облекчена незабавно. Нямаше никаква ответна реакция.
Изчистването е необходимо, за да се улесни приемането на прана или ки от засегнатата област. Енергизирането без изчистване преди това на областта, която ще се лекува, е като да сипете прясно кафе в чаша, която е вече пълна със старо кафе, или да опитате да смените на мръсната вода в гъба като изливате чиста вода върху нея. Този подход е бавен и доста разточителен. Новата прана не може лесно да навлезе в засегнатата област, тъй като тази област е пълна с болна енергия и енергийните канали са запушени. Излъчената нова прана също не е напълно усвоена от лекуваната област, затова е съвсем възможно болестта да се прояви отново веднага или в най-скоро време.
    Има няколко причини, поради които изчистването трябва да бъде направено преди енергизирането:
1.Улеснява се приемането на прана или ки.
2. Лечението отнема по-малко време и по-малко прана е необходима, за да се излекува пациентът.
    3. Вероятността от ответна реакция е намалена или премахната напълно.
    4. Опасността от увреждане на по-фините енергийни канали или меридиани също е намалена.
    При по-леките случаи, изчистването на енергийното тяло и/или на засегнатата област, обикновено е достатъчно, за да се излекува пациента. В други случаи областта, в която има болна енергия, е толкова изчерпана, че лечителят, трябва да енергизира с прана, за да ускори процеса на лечението.


ЧАКРИ НА ДЛАНИТЕ И ПРЪСТИТЕ

    Има две много важни чакри, които се намират в центъра на всяка длан. Те се наричат чакра на лявата длан и чакра на дясната длан. Обикновено те са около един инч в диаметър. Някои лечители с прана имат чакри на дланите достигащи до два и повече инча в диаметър. Въпреки, че чакрите на дланите се смятат за второстепенни чакри, те имат много важни функции при лечението с прана. През чакрите на дланите се приема прана от заобикалящата ни среда и се излъчва към пациента. Чакрите и на лявата, и на дясната длан са в състояние да приемат и да излъчват прана или ки. Но за десняците е по-лесно да приемат с чакрата на лявата длан и да излъчват с чакрата на дясната длан и обратно за левичарите.
    На всеки пръст има по едни третостепенна чакра. Тези чакри също имат възможност да приемат и излъчват прана. Чакрите на дланите излъчват прана по-малко концентрирано или по-нежно, докато чакрите на пръстите излъчват прана по-силно или по-мощно. Енергизирането на бебета, възрастни и на много слаби пациенти се прави бавно и нежно с чакрите на дланите.
    Чрез стимулиране или активизиране на чакрите на дланите те стават по-чувствителни и по този начин придобиват способност да чувстват по-фината материя и да сканират различните аури. Чрез внимателно сканиране лечителят може да определи къде е заболяването в енергийното тяло.


ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО НИВО ЧРЕЗ ДОПИРАНЕ НА ЕЗИКА О НЕБЦЕТО

    Енергийното ниво на човек може да бъде повишено временно и лесно чрез допиране на върха на езика до небцето (свързване на езика с небцето). Това има ефект на подобряване връзката между енергийните канали в задната част на тялото и енергийните канали в предната част на тялото. По този начин се подобрява и увеличава циркулацията на пранична енергия. Това се проявява като увеличаване размера на вътрешната аура. Например, когато прекъсвача за осветлението е включен, лампата свети. Има връзка. Ако се изключи, няма светлина. Същото е и когато езикът е допрян о небцето. Тогава има увеличена циркулация на пранична енергия. Когато езикът не е допрян, циркулацията на енергия е намалена.
    Допирането на езика о небцето позволява на лечителя да има повече енергия и да направи лечението по-ефективно. Затова, когато се повишава чувствителността на дланите, когато се сканира аурата, изчиства и енергизира, езикът трябва да бъде допрян о небцето. Този похват може да бъде използван също и при четене, учене, медитиране или други дейности, които изискват значително количество енергия.


СЕДЕМ ОСНОВНИ ТЕХНИКИ В НАЧАЛНИЯ КУРС ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ПРАНА

    Има седем основни техники, които се използват при практикуването на елементарно лечение с прана.
    1. Повишаване чувствителността на дланите.
    2. Сканиране на вътрешната аура.
    3. Изчистване: общо и местно.
    4. Повишаване възприемчивостта на пациента.
    5. Енергизиране с прана: техника с чакрите на дланите.
        а/ извличане на прана.
        б/ излъчване на прана.
    6. Стабилизиране на излъчената прана.
    7. Освобождаване на излъчената пранична енергия.

    Всички техники в тази глава са проверени и изпробвани. Повечето от Вас ще са в състояние да получат положителни резултати само след няколко дни ако следват точно инструкциите. Много е важно да се поддържа отворен ум и постоянство. Направете незабавно това, което сте прочели и го изпробвайте поне в четири занимания.


ПОВИШАВАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ДЛАНИТЕ

    Необходимо е доста време, за да се изгради способност за виждане на аурата, затова трябва поне да опитате да повишите чувствителността на дланите си, за да можете да чувствате енергийното поле или вътрешната аура. Това ще Ви даде възможност да определите в кои области от енергийното тяло на пациента има изчерпване или натрупване.
    За да повишите чувствителността на дланите си по-лесно, моля Ви направете комплекса от упражнения, който ще изчисти и отвори меридианите на гръбначния стълб, раменете, дланите и пръстите:

    1. Упражнение за гръбначния стълб: Вдигнете ръцете си напред, извийте гръбначния си стълб надясно и наляво. Направете упражнението 10 пъти.
    2. Упражнение за ханша: Завъртете ханша си по посока на часовниковата стрелка 10 пъти, след това обратно на часовниковата стрелка 10 пъти.
    3. Упражнение за врата: Завъртете врата си надясно, по посока на часовниковата стрелка 10 пъти, след това наляво в посока обратно на часовниковата стрелка 10 пъти. Това упражнение не трябва да се изпълнява от хора със запушване на сънните артерии.
    4. Упражнение за раменете: Завъртете ръцете си напред 10 пъти, след това назад 10 пъти.
    5. Упражнение за лактите и юмруците: Свийте лактите близо до тялото си и стиснете юмруци. След това придвижете ръце напред и разтворете юмруците си. Направете упражнението 10 пъти.
    6. Упражнение за китките: Завъртете китките по посока на часовниковата стрелка 10 пъти, след това обратно на часовниковата стрелка 10 пъти.


Начин на работа:

    1. Допрете езика си о небцето.
    2. Притиснете центъра на дланите с палец. Това се прави с цел да се улесни концентрацията върху центровете на дланите.
    3. Поставете длани на около три инча разстояние успоредно една на друга с леко отворени предмишници.
    4. Осъзнайте центъра на дланите си и върховете на пръстите си. Вдишвайте и издишвайте бавно. Движете длани бавно назад и напред. Движението трябва да е много бавно. Правете го в продължение на около пет минути. Чрез съсредоточаването върху центъра на дланите и върховете на пръстите, чакрите на дланите и пръстите се активизират, така повишаваме чувствителността на дланите и им даваме възможност да усещат фината енергия или материя. Осемдесет или деветдесет процента от Вас ще бъдат в състояние да почувстват сърбеж, топлина, натиск или ритмични пулсации между дланите още при първия опит. Важно е да се почувства натиска или ритмичните пулсации.
    5. След като се повиши чувствителността на дланите Ви пристъпете незабавно към сканиране на аурата.
    6. Практикувайте повишаване чувствителността на дланите за около месец. След един месец практика Вашите длани ще бъдат повече или по-малко постоянно по-чувствителни.
    7. Не се обезкуражавайте, ако не чувствате нищо при първия опит. Продължете да се упражнявате. Вероятно ще сте в състояние да почувствате тези фини усещания на четвъртия ден. Много е важно да не сте предубедени и да се съсредоточавате правилно.


СКАНИРАНЕ (ИЗМЕРВАНЕ)

    При сканиране е полезно, но не е задължително, първо да се научи как да се усещат размера и формата на външната аура и на аурата на здравето, преди сканирането на вътрешната аура. Това се прави, за да станат дланите Ви по чувствителни, тъй като и външната, и аурата на здравето са по-фини от вътрешната аура, а също и за да докажете на самите Вас съществуването на външната и на здравната аури. При лекуването на първо място се интересуваме от сканирането на вътрешната аура. Именно при сканирането на вътрешната аура могат да се открият местата с проблеми.
    Когато сканирате с длани, винаги се концентрирайте върху центъра на дланите си. Чрез концентрация върху центъра на дланите Ви, чакрите на дланите остават активирани или се активират допълнително. Така дланите стават чувствителни към фините енергии или материи. Ако не правите това ще имате трудности при сканирането.

Начин за сканиране (измерване) на външната аура

    1. Застанете на около четири метра разстояние от Вашия обект с длани обърнати към него и леко протегнати ръце.
    2. Леко вървете към обекта като едновременно с това се опитвате да усетите с вече чувствителните си длани външната му аура. Съсредоточете се върху центъра на дланите си когато сканирате.
    3. Спрете, когато почувствате топлина, сърбеж (боцкане както при изтръпване на крайник – бел. прев.) или лек натиск. В момента усещате външната аура. Опитайте се да почувствате размера и формата й и нейната дебелина от главата към талията, от талията към краката и от предната страна към гърба. В повечето случаи, тя ще се усеща като обърнато яйце, върхът ще е по широк от основата.
    4. Много е важно, постепенно да се научите да усещате аурата като натиск, за да сте по-точни при определянето на ширината на външната, здравната и вътрешната аури.
    5. Външната аура е обикновено около един метър в радиус, но в някои случаи тя може да е по-голяма от два метра. Някои свръхактивни деца имат външна аура до 3 метра.

Начин за сканиране (измерване) на аурата на здравето

    1. След определяне на размерите и формата на външната аура, постепенно се придвижете малко напред, все още оставайки на предишното си място.
    2. Спрете когато почувствате фините усещания отново. Те могат да са малко по-силни. В момента чувствате здравната аура. Почувствайте размера и формата й.
    Аурата на здравето е обикновено около два фута широка. Когато човек е болен, неговите лъчи на здравето увисват и се заплитат. Размерът на аурата на здравето му намалява. Понякога аурата на здравето може да намалее до дванадесет инча и по-малко. Аурата на здравето на съвсем здрав и енергичен човек може да достигне един метър и повече. Тя обикновено се усеща като пресечен конус с по-голямата основа нагоре.

Начин за сканиране (измерване)  на вътрешната аура

    1. Продължете, за да почувствате вътрешната аура с едната или двете длани. Движете ръцете си бавно и постепенно назад - напред. Вътрешната аура е обикновено до около пет инча дебела. Съсредоточете се върху центъра на дланите си, когато сканирате, за да останат активирани или да се активират допълнително чакрите на дланите, като по този начин ще станат чувствителни към фината енергия или материя.
    2. Сканирайте човека от главата към краката и отпред назад. Сканирайте лявата и дясната част на тялото. Например: сканирайте лявото и дясното ухо или лявата и дясната част на белите дробове. Когато сканирате вътрешната аура на лявата и дясната половина на тялото, те трябва да имат приблизително еднаква дебелина. Ако едната част е по-голяма или по-малка от другата, тогава нещо не е наред. Например, когато са били сканирани ушите на пациент и вътрешната аура на лявото ухо е била около пет инча дебела, а на дясното ухо е била само два инча. След като пациентът е бил запитан, се е разбрало, че дясното ухо било частично глухо през изминалите 17 години.
    3. Специално внимание трябва да се обърне на главните чакри, на жизненоважните органи и гръбначния стълб. В много случаи част от гръбначния стълб обикновено също е с натрупване или изчерпване, дори ако пациентът не се оплаква от проблеми с гърба.
    4. Брадичката трябва да се повдигне, за да се сканира по-добре областта на гърлото. Вътрешната аура на брадичката пречи или замаскира действителното състояние на гърлото.
    5. Сканирането на белите дробове е за предпочитане да се прави отзад и от двете страни отколкото отпред с цел да се получат точни резултати. Зърната на гърдите имат две третостепенни чакри, които пречат на точното сканиране на белите дробове. Една техника за по-напреднали е да се сканират белите дробове отпред, отзад и от двете страни чрез използване на два пръста вместо с цяла длан.
    6. Специално внимание трябва да се обърне на слънчевия сплит, тъй като много болести с емоционален произход влияят отрицателно върху чакрата на слънчевия сплит.

Тълкуване на резултатите от сканирането (измерването) на вътрешната аура

    1. При сканиране на пациента, ще забележите, че има вдлъбнатини или изпъкналости в някои области на вътрешната аура на пациента. Вдлъбнатините са причинени от изчерпването на прана. Засегнатата област е с изчерпана прана или с недостатъчно прана. Околните фини меридиани са частично или напълно запушени, което непозволява на нова прана от други части на тялото да преминава свободно и да обновява засегнатата област. При изчерпване на прана, засегнатата чакра е изчерпана и запълнена с мръсна болна биоплазмена материя. Обикновено тя е частично слабоактивна.
    2. Когато областта изпъква, това означава, че има натрупване на прана или биоплазмено натрупване. Твърде голямото количество прана или биоплазмена материя върху засегнатата област причинява частично или пълно запушване на околните фини меридиани. Излишната прана и биоплазмена материя не могат да изтичат навън свободно. Тази натрупана прана след известно време се превръща в болна и лишена от жизненост. Тъй като не може да навлезе свободно нова прана, или навлизащото количество е много малко, а лишената от енергия биоплазмена материя не може свободно да изтича, или изтичането й е силно намалено. При натрупване на прана, засегнатата чакра е натрупана и пълна с болна енергия. Обикновено тя е частично преактивирана.
    3. Една засегната област може да има едновременно натрупване и изчерпване на прана. Това означава, че една част от засегнатата област е вдлъбната, а друга част е изпъкнала. Например черният дроб е с натрупване т. е. изпъкване в лявата част и има вдлъбнатина т.е. изчерпване в дясната. Друг пример, лявата част на сърцето има натрупване т.е. изпъква, а дясната част е силно вдлъбната т.е. изчерпана.
    4. Колкото по-малка е вътрешната аура, толкова по-голямо е изчерпването на прана. Колкото по-голямо е изпъкването на вътрешната аура, толкова по-натрупана е засегнатата област. Колкото по-малка, или по-голяма е вътрешната аура на засегнатата област, толкова по-остра е болестта.
    5. Една област би могла да има временен излишък на прана, като в този случай всичко е наред. Например човек, който е седял дълго време, при сканиране може да има голямо изпъкване на вътрешната аура в областта на хълбоците. След като околните меридиани вече не са затворени, състоянието се нормализира след кратко време.
    6. Една област може да има временно намаляване на прана, като в този случай също няма нищо нередно. Спор, който току що е започнал, е възможно да причини временно намаляване на прана в областта на слънчевия сплит. След няколко часа почивка състоянието ще се нормализира. Но постоянните спорове или гняв могат да причинят изчерпване на прана около слънчевия сплит, което ще се прояви като стомашни неразположения и вероятно като сърдечни заболявания.
    7. Физическото състояние на пациента трябва да бъде разгледано внимателно, с него трябва да се разговаря подробно и да му бъдат зададени въпроси преди да се възприеме каквото и да е заключение.
    8. Както беше казано по-рано, заболяванията се проявяват първо енергийното тяло, преди да са се проявили във видимото физическо тяло. Има случаи, в които се наблюдава изчерпване на прана или натрупване на прана във вътрешната аура на една засегната област, въпреки, че медицинското заключение показва отрицателен резултат т.е. нормално състояние на засегнатата област. В този случай заболяването все още не се е проявило във видимото физическо тяло. Затова, лечението с прана трябва да бъде приложено преди болестта да се прояви физически.


МЯСТО ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БИОПЛАЗМЕНИ ОТПАДЪЦИ

    Болната енергия трябва да бъде изхвърляна правилно, така че енергията в стаята да остане чиста, за да избегнем замърсяването ни и замърсяването на други пациенти от тази мръсна енергия. Когато се отстрани от тялото на пациента, болната енергия е все още свързана с него чрез енергийни или етерни нишки. Хавайските шамани (лечители) или кахуни наричат енергийната нишка “невидима ака нишка”. В езотеричната терминология тя е позната като “етерна нишка”. Ако болната енергия не е правилно изхвърлена, има вероятност да се върне обратно към пациента.

    За да си направите място за изхвърляне на биоплазмени отпадъци, просто поставете около един литър вода в купа и прибавете една пълна шепа сол към водата. От ясновидци е наблюдавано, че водата е способна да поема замърсената енергия, а солта я разгражда. (Оттук нататък ще използваме словосъчетанието “място за отпадъци” вместо “място за изхвърляне на биоплазмени отпадъци”).
    След всяко измитане или изчистване, трябва да изтръскате рязко ръцете си към мястото за отпадъци.
    Може да направите този лесен опит:
    Вземете две купи с вода и сложете сол в едната. В другата не слагайте сол. Сканирайте двете купи преди и след изтръскването на замърсената енергия в тях. Замърсената енергия може да бъде получена от изчистването на Ваши пациенти. Оставете купите така за около два часа и вижте разликата. Болната енергия в купата с вода и сол ще е изчезнала, което означава, че Вие почти няма да усещате болната енергия, докато в другата купа с вода без сол, тя ще е все още неразрушена.
    Някои лечители използват вода, пясък, вода с тютюн, месо и друга органична материя като място за отпадъци. Някои шамани на американските индианци използват клонки. Клонките са поставени в устата на шамана и болната енергия се изсмуква или извлича с помощта на устата. Клонките се използват за улавяне на болната енергия. Болната енергия е видяна символично от някои ясновидци като паяци или насекоми, или в някои други отблъскващи форми. Някои шамани не поставят нищо в устата си, те просто изсмукват болната енергия и “сухо я повръщат” навън. За начинаещите има опасност буквално от поглъщане на болната енергия. По-безопасно е да се използва изчистването.


УНИЩОЖАВАНЕ НА БОЛНАТА ЕНЕРГИЯ

    Ако не е възможно да приготвите вода със сол, може да използвате следните начини:

    1. Заповядайте или изискайте болната енергия да бъде унищожена, когато си изтръскате ръцете.
    2. Представете си зелен или оранжев огън до Вас и хвърляйте замърсената енергия в него. Убедете се, че сте загасили огъня, за да избегнете ненужния риск. Той е реален в невидимия свят. Каквото се проявява в невидимия свят може и често се проявява във физическият свят. Затова, неуспешното загасяне на огъня, може да създаде непредвидими проблеми за Вас.


ИЗЧИСТВАНЕ (ИЗМИТАНЕ)

Изчистването (терминът измитане ще бъде използван в текста само когато се има в предвид преместването на енергия от една в друга област на енергийното тяло – бел. прев.) е техника за отстраняване на болната енергия. То може да бъде използвано също за енергизиране и разпределяне на излишната прана. Когато се направи изчистване на цялото енергийно тяло, то се нарича общо изчистване. Изчистване, което е направено на определена част от тялото се нарича местно изчистване.
    При изчистването се използват ръцете. Има две позиции за ръцете: събрани в шепи и с разтворени пръсти. Тези две позиции на ръцете се редуват. Позицията със събрани пръсти на ръцете е по-ефикасна при отстраняване на болната енергия, докато позицията с разтворени пръсти е по-ефикасна при сресване и разплитане лъчите на здравето. Общото изчистване е било наречено от някои изучаващи езотерични науки изчистване на аурата или сресване.

    Изчистването дава следните резултати:

    1. То отстранява натрупаната и болната енергия. Запушените меридиани или енергийни канали се почистват и отпушват. Това позволява на праната от други части на тялото да достигне до засегнатата област и да улесни процеса на лечение.
    2. Изхвърлянето на токсини, отпадъци, микроби и замърсена енергия се улеснява много чрез разплитането и частичното заздравяване лъчите на здравето. Те се заздравяват впоследствие чрез енергизиране на цялото тяло с прана.
    3. Чрез разплитане и заздравяване лъчите на здравето, аурата на здравето, която играе роля на защитна преграда, се нормализира. Това повишава устойчивостта на човека към инфекции.
    4. Изчистването автоматично запечатва дупките във външната аура, през които навън изтича прана. Без запечатването им, процесът на лечение е много бавен, дори ако пациентът се енергизира с прана, защото праната просто ще изтече навън. Това е един от факторите, които понякога допринасят за връщането на болестта обратно след няколко минути или часове, след като пациентът е бил излекуван.
    5. Приемането на прана от пациента се улеснява много след измитане или почистване.
    6. Измитането се използва също за разпределяне на излишната прана от обработваната област към други части на тялото, за предпазване от възможни натрупвания след като то е било енергизирано.
    7. Измитането се използва за енергизиране чрез насочване на излишната прана от околните области на тялото или от чакри към засегнатата област, в която има недостиг на прана. Например: лека форма на артрит на пръстите била излекувана само за минути, чрез изчистване на пръстите и измитане или насочване на излишната прана от чакрата на дланта към засегнатите пръсти.
    8. Ответната реакция се намалява или се избягва чрез цялостно измитане на пациента изпълнено правилно. Измитането е една много важна практика в лечението с прана и  много лесна за усвояване. То изчиства, заздравява и улеснява много процеса на лечението. Много леки заболявания могат да бъдат излекувани само чрез измитане.


МЕСТНО ИЗЧИСТВАНЕ

    1. Поставете ръка или ръце над засегнатата област. Концентрирайте се върху ръката си и върху засегнатата област, след това бавно изчистете болната енергия. Това е точно като почистване на мръсен предмет с ръката.
    2. Приложете пет пъти местно измитане на засегнатата област. След това изтръскайте ръце енергично, за да хвърлите болната енергия в мястото за отпадъци. Това трябва да се повтаря докато пациентът усети частично или пълно облекчение.
    3. При леки заболявания, местното изчистване трябва да се извърши от 30 до 50 пъти. В много от случаите, пациентът може да почувства частично или пълно облекчение. Това е много полезно особено при лечението на дисменорея, стомашни болки, чревно разстройство, главоболие и др.
    4. Изчистващите движения могат да бъдат правени във всички посоки; вертикално, хоризонтално, диагонално или във формата на буквата “L”.
    5. При по-тежки заболявания, броят на местните изчиствания трябва да се увеличи. При киста, приложете около 100 или повече местни изчиствания. При остър хепатит, 200 и повече пъти, тъй като засегнатата област е силно възпалена,
при тумор или рак около 300 до 500 пъти, тъй като засегнатата област е с много голямо натрупване. При някои случаи облекчаването на болката е особено важно. За бебета и малки деца броят на местните изчиствания е намален.
    6. За опитните и професионални лечители с прана броя на изчистванията също значително се намалява.

    Изчистването е много лесно и може да бъде научено почти веднага от повечето хора. Понякога при местното изчистване, болната енергия се прехвърля от засегнатата област към друга част на тялото. Например - един практикуващ изчистваше натрупаната енергия от задната част на главата на пациент, когато част от нея беше прехвърлена в областта на врата и раменете. Част от болка в задната част на главата се придвижи към областта на врата и раменете. Ако някога се сблъскате с подобен случай, просто приложете местно изчистване на новозасегнатите области.


ОБЩО ИЗЧИСТВАНЕ

    Общо изчистване се извършва само с последователни, насочени надолу, измитащи движения. При изчистването започнете от главата надолу към краката. Измитащи движения нагоре не се използват при изчистването, а се използват само за събуждане на пациенти, които са заспали или са станали леко сънливи. При измитането нагоре започнете от краката към главата.

    Начин на действие:

    1. Свийте ръцете си в шепи и ги поставете шест инча над главата на пациента. Не докосвайте излишно пациента. Поддържайте дистанция от два инча между тялото на пациента и ръцете ви.
    2. Плъзнете бавно надолу свитите в шепи ръце от главата към краката като следвате линия номер 1, както е показано на - Фиг. 3.8. Издигнете леко ръце и ги изтръскайте силно надолу, за да изхвърлите замърсената болна енергия. Това е много важно, за да се избегне повторното замърсяване на пациента с болна енергия, а също и замърсяването на лекуващия. Това би могло да се прояви не само като болка във вашите пръсти, ръце и длани, но може да причини и отслабване на тялото Ви и/или заболяване подобно на това на пациента.
    3. Повторете действието от точка 2 с отворени пръсти вместо с ръце свити в шепи. Това се нарича сресване и се използва за разплитане и заздравяване лъчите на здравето.
    4. Повторете цялото действие от точки 2 и 3 по линии с номера 2, 3, 4 и 5, както е показано на рисунката.
    5. Направете изчистване надолу по гърба на пациента като следвате действията от точки 2, 3 и 4.
    6. Много е важно да се концентрирате и да имате желание да отстраните болната енергия. Без това процеса на изчистване става по-малко ефикасен и отнема по-дълго време. Намерението или прилагането на воля, съчетано с действията на ръцете, отстранява болната енергия бързо и напълно.
    С редовно практикуване ще можете да прилагате изчистването с голяма лекота и с много малко усилие.
    7. След изчистването надолу някои пациенти могат да станат сънливи. Можете да приложите няколко измитания нагоре, за да ги събудите отново или да ги направите по-будни. Тъй като измитането нагоре не е техника за изчистване, няма нужда да изтръсквате. То трябва да се прилага само след като пациентът е бил относително изчистен.
    Внимание: Прилагането на измитане нагоре преди измитане надолу може да се прояви като натрупване или задържане на болната енергия в областта на главата. Това може да има нежелателни физически ефекти.
    Колко пъти могат да бъдат приложени общо и местно изчистване на пациент? Отговорът е толкова пъти, колкото е необходимо. Няма ограничения.


ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С БОЛНА ЕНЕРГИЯ: ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ

    Преди лекуване, след изчистване и след енергизиране - измийте старателно ръцете си с вода или с вода и сол до лактите. Това се прави, за да се отстрани останалата по ръцете на лечителя болна енергия и да се намали вероятността той да се замърси или да поеме болната енергия в своето тяло. В противен случай, това може да се прояви като болка в пръстите, ръцете до китките, целите ръце или проявяване на симптомите на пациента в тялото на лечителя. Измиването е необходимо също, за да предпазите следващия си пациент от замърсяване с болна енергия. Може да използвате също и 70 процентов етилов или изопропилов алкохол; те разрушават болната енергия.
    Когато се лекуват пациенти със заразни болести, ръцете трябва да се измият за предпочитане с бактерициден сапун за намаляване възможността от заразяване на самите вас и на следващия пациент.


ПОВИШАВАНЕ ВЪЗПРИЕМЧИВОСТТА НА ПАЦИЕНТА

    Лечението ще е много по-лесно, ако пациентът е спокоен и възприемчив или не противодейства силно. Ако пациентът е спокоен, тялото му може да поеме повече прана. Излъчената прана може да не бъде приета по следните причини: първо, ако той има силно предубеждение към този вид лечение; второ, ако той не харесва лечителя; и трето, ако той не иска да се излекува.
    Затова се препоръчва да се създаде атмосфера на разбирателство с пациента, за да се намали противодействието му. Връзката може да бъде създадено като се усмихвате на пациента - поздравете го и се отнасяйте към него много любезно. Ако той не знае нищо за лечението с прана, тогава лечителят трябва да обясни накратко и ясно същността на лечението с прана.
    Ако има силна съпротива от страна на пациента, помолете го по време на лечението да заеме позата за възприемане. Помолете пациента да обърне длани нагоре, да наклони глава леко надолу и да затвори очи. Това се прави, за да се намали неговата съпротива и по този начин да се улесни значително лечението.
    За по-нататъшното увеличаване възприемчивостта на скептичен пациент, кажете му да повтори наум няколко пъти по време на лечението следното твърдение: “Аз с готовност, изцяло и с благодарност приемам цялата лечебна енергия.......с пълно доверие, така да бъде!” Или, когато енергизирате пациента, можете да го помолите да си представи тялото си и засегнатата област, изпълнени със светлина или прана, или че вдишва светлина или прана в тялото си и в засегнатата област. Това ще улесни значително усвояването на праничната енергия.


ЕНЕРГИЗИРАНЕ С ПРАНА: ТЕХНИКА С ЧАКРИТЕ НА ДЛАНИТЕ

    Когато се излъчва прана към енергийното тяло на пациента, трябва едновременно с това да се приема въздушна прана от околната среда. Това ще Ви предпази от изчерпване или изтощаване и от това да станете податлив на инфекции и болести.
    Има много начини за извличане и излъчване на прана: един от най-безопасните и най-лесните е през чакрите на дланите. С чакрата на едната длан се извлича въздушна прана, а с чакрата на другата длан се излъчва прана или жизнена енергия към пациента. Чакрите и на лявата, и дясната длан могат или предимно да поемат или да излъчват прана. Чакрата на дланта последователно поема и излъчва прана в много бърза последователност. Дали предимно ще извлича прана или ще излъчва прана е въпрос на желание или воля. Можете да използвате чакрата на дясната длан за излъчване на прана, а чакрата на лявата длан за извличане на прана или обратно. Това е въпрос на лично предпочитание. За десняците е по-лесно да извличат прана с помощта на чакрата на лявата длан и да излъчват прана с чакрата на дясната длан и обратно за левичарите.
    Прана се извлича с чакрата на една от дланите и се излъчва с другата. Вниманието или концентрацията трябва да бъде насочено към чакрите на дланите (в центъра на дланите) и върху лекуваната област. По-голяма част от вниманието трябва да е насочено към чакрите на дланите. Съсредоточаването повече върху лекуваната област, отколкото върху двете чакри на дланите е често срещана грешка при начинаещите. Това ще намали потока от прана, който се приема и излъчва.

    Начин на работа

    1. Притиснете центъра на всяка длан с палец, за да улесните концентрацията си.
    2. Дланта, която ще извлича прана, трябва да бъде обърната нагоре, докато излъчващата длан, трябва да бъде обърната надолу или навън. Причината за това е, че сме свикнали да получаваме с длан обърната нагоре и да даваме с длан обърната надолу или навън. Когато дете моли за нещо родителите си, те му дават с длан обърната надолу, а детето получава с длан обърната нагоре.
    3. Съсредоточете се или насочете вниманието си към центъра на дланта, която ще извлича прана, за около 10 до 15 секунди. Това се прави, за да се активира отчасти чакрата на дланта като по този начин се повишава способността й да извлича пранична енергия. Ако възнамерявате да извличате пранична енергия с чакрата на лявата си длан, тогава се концентрирайте върху нейния център.
    4. Поставете другата си длан близо до засегнатата област и се съсредоточете едновременно върху центровете на двете длани. Ако възнамерявате да излъчвате с чакрата на дясната длан, я поставете близо до засегнатата област. Поддържайте разстояние около три до четири инча между дланите си и пациента. Продължете да се съсредоточавате или да насочвате вниманието си върху центъра на дланите Ви, докато пациентът бъде достатъчно енергизиран. При по-леките случаи за начинаещите това може да отнеме от 5 до 15 минути.
    5. Трябва да имате първоначално очакване или стремеж да извличате прана с чакрата на едната длан и да излъчвате прана с чакрата на другата длан. Щом веднъж бъде създаден този стремеж, няма нужда от по-нататъшно съзнателно усилие за излъчване. Позата на ръцете, първоначалното очакване и съсредоточаването върху центъра на дланите, ще позволи автоматично да се извлича прана през чакрата на едната длан и да се излъчва през чакрата на другата длан.
    6. Някои лечители правят грешката да се съсредоточават твърде много върху излъчващата длан и недостатъчно върху приемащата. В резултат, те не са в състояние да излъчват достатъчно пранична енергия поради това, че не извличат достатъчно. Също така, те лесно се изтощават, тъй като използват собствената си пранична енергия вместо тази от околната среда. Затова, лечителят трябва да се съсредоточава повече върху приемащата длан, отколкото върху излъчващата, за да избегне изчерпването или изтощението си.
    7. Когато се енергизира или се излъчва прана, трябва нежно да желаете или да създадете начален стремеж и да насочите излъчената прана към засегнатата чакра и след това към засегнатата област. Много е важно излъчената прана да бъде насочена към засегнатата област. Това ще доведе до много по-бързо облекчение и излекуване. Само енергизиране на засегнатата чакра, без желание или заповед към праничната енергия да отиде към засегнатата област, ще се изрази в бавно преминаване на прана или жизнената енергия от обработената чакра към засегнатата област. Затова облекчението и лечението ще настъпят бавно.
    8. Предмишниците на лявата и на дясната ръка трябва да бъдат леко отворени, за да позволяват по-лесното протичане на прана от чакрата на едната длан към чакрата на другата длан. Това е важно.
    9. Ако чувствате лека болка или неудобство в дланта си докато енергизирате, изтръскайте ръката си. Когато енергизирате, ръката трябва да се изтръсква редовно, за да се изхвърля болната енергия.
    10. Енергизирането трябва да продължи докато обработваната област получи достатъчно енергия. Засегнатата област има достатъчно прана, ако почувствате леко отблъскване, идващо от лекуваната област или ако чувствате постепенно намаляване на потока от прана от дланта Ви към лекуваната област. Потокът от прана може да се чувства като топъл движещ се поток или просто обикновен фин движещ се поток. Чувството на леко отблъскване или намаляване на потока се дължи на изравняването на нивата на праничната енергия между Вашата длан и лекуваната област. За начинаещите, енергизирането с прана може да отнеме от 5 до 15 минути при леките случаи и около 30 и повече минути при по-тежките случаи.
    11. Проверете отново дали лекуваната област е достатъчно енергизирана чрез повторно сканиране на вътрешната й аура. Ако не е достатъчно, тогава продължете енергзирането, докато лекуваната област получи достатъчно прана.
    12. Ако лекуваната област е преенергизирана в голяма степен, приложете разпределящо измитане, за да предотвратите възможно натрупване на прана. Това се прави чрез измитане на излишната прана, с ръка към околните области. Проверете резултата чрез сканиране. Ако лекуваната област е преенергизирана в по-малка степен, само до три инча по-висока от околните, тогава я оставете така.
    13. Прана или ки може също да се излъчва през чакрите на пръстите, които са различни от чакрите на дланите. Праната, която се излъчва от чакрите на пръстите, е с по-голям интензитет. Ако излъчената прана е с твърде голям интензитет, пациентът може да почувства болка и да изпита пронизващо усещане, което съвсем не е необходимо. Ще бъде по-добре, да усъвършенствувате енергизирането чрез чакрите на дланите, преди да опитвате с чакрите на пръстите.
    При енергизирането, изграждането на зрителна представа е полезно, но не е задължително. Вие можете да си представяте или не бяла светлина, отиваща към лекуваната област или чакра. При по-напредналото лечение с прана, се използва цветна пранична енергия или оцветена светлина, за ускоряване на лечението. Просто се отпуснете и се съсредоточете спокойно върху чакрите на дланите. Резултатите ще дойдат сами. Техниката е проста, лесна и доста ефективна. Изпробвайте я и преценете сами.
    Ако лечителят предпочита да си изгради зрителна представа, той може да си представи излъчената пранична енергия като “бяла светлина”, а не като “цветна светлина”. Начинаещите и малко напредналите лечители с прана трябва да избягват използването на цветна пранична енергия, когато лекуват, тъй като неправилната й употреба може да има обратен ефект върху пациента. Това трябва да се прави само от много добър лечител с прана, преминал курс на обучение с цветна прана.
    При извличането на прана има няколко възможни пози:
“посягащ към небето”, “египтянин” и “обикновена”. При позата “посягащ към небето” вдигнете приемащата ръка и обърнете дланта нагоре. Вдигането на ръката нагоре е подобно на изправен маркуч. Има един меридиан или енергиен канал в областта на предмишницата, който е свързан с чакрите на лявата и дясната длани. Освобождаването на този меридиан позволява на праната да протича с най-малко съпротивление. Съсредоточаването върху чакрата на приемащата длан е подобно на пускане на водна помпа. Когато се съсредоточавате върху приемащата длан, чакрата й се активира и извлича повече прана.
    При поза “египтянин”, свийте лакътя на приемащата ръка, докато стане почти успореден със земята. Ръката е отместена малко встрани от тялото, за да се отвори леко предмишничната област. Това има ефект на освобождаване на меридианите в областта на предмишницата. Дланта е обърната нагоре. Така умът се настройва за получаване на прана.
    При “обикновената” поза, оставете приемащата ръка да виси свободно и небрежно. Тя е отместена малко встрани от тялото, за да се получи леко отваряне на предмишницата. Дланта е в обикновена позиция и не е повдигната нагоре. Обикновената поза изисква по-голямо съсредоточаване от начинаещите, тъй като не се използва обърната нагоре длан, която да предразполага мозъка да получава прана.
    Авторът обикновено използва поза “египтянин”, защото е по-удобна и не изглежда много странно. Това намалява съпротивата на пациента. Напълно възможно е, пациентът, частично и неволно да спре по-голяма част от излъчената към него прана от лечителя, ако го намира за твърде странен или ако силно отхвърля и не вярва на тази форма на лечение. Ето защо е по-добре да се предразположи пациентът, за да се извърши лечението по-бързо и по-лесно.


СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИЗЛЪЧЕНАТА ПРАНА

    Една от възможните трудности при лечението с прана е нестабилността на излъчената прана. Излъчената прана има склонност постепенно да изтича навън, причинявайки повторно проявяване на болестта. С тази трудност можете да се справите чрез грижливо почистване или измитане на областта, която ще лекувате и чрез стабилизиране на излъчената прана.

    Излъчената прана може да бъде стабилизирана по два начина:

    1. След енергизиране, “боядисайте” лекуваната област със светло синьо за три до четири секунди. Ако не сте добър в изграждането на зрителни представи, просто кажете: “светло синьо, светло синьо, светло синьо”, докато “боядисвате” лекуваната област.
    2. Чрез воля или мислена заповед към излъчената прана да остане или да се стабилизира.

    Можете да направите следния опит, за да докажете на себе си верността на тези принципи и техники.

    Начин на работа:

    1. Като използвате техниката с чакрите на дланите, излъчете “бяла” прана над масата за около една минута и едновременно с това си я представете и я оформете като топка без да желаете тя да остане. Това е първата топка от прана.
    2. Излъчете, представете си и направете синя топка от прана за около една минута, без да желаете тя да остане. Това е втората топка от прана.
    3. Излъчете и направете бяла топка от прана за около една минута и пожелайте или мислено наредете на топката от прана да остане за около един час. Това е третата топка от прана. Убедете се, че местоположенията на топките са точно обозначени.
    4. Сканирайте трите топки от прана, за да се убедите, че са правилно направени.
    5. Изчакайте около 20 минути и отново сканирайте трите топки от прана. Може да установите, че първата вече е изчезнала или е със силно намален размер, докато втората и третата са все още непроменени.
    Направете този опит веднага. Той е прост и лесно изпълним.


VОСВОБОЖДАВАНЕ (ОТДЕЛЯНЕ)НА ИЗЛЪЧЕНАТА ПРАНИЧНА ЕНЕРГИЯ

    Един лечител ще забележи, че е относително по-лесно да се отдели, когато лекува непознати, отколкото собствените си деца, роднини или близки приятели. Това се дължи на склонността на лечителя да бъде “твърде заинтересован” или твърде загрижен за резултата, поради емоционалната връзка с пациента. Ясновидци са наблюдавали тази връзка като етерна или енергийна нишка (нишка от светлина) свързваща лечителя с пациента. Поради тази връзка, има възможност излъчената прана да се върне към лечителя, затова пациентът може да се подобрява бавно, вместо бързо. За да се избегне това, лечителят трябва да си представи как отрязва етерната нишка или “нишката от светлина” с въображаема ножица или нож.
    По-добре е също да не мисли за пациента веднага след проведеното лечение, тъй като етерната връзка може да бъде възстановена. Нещо повече, ако пациентът е силно изчерпан, има възможност лечителят несъзнателно да продължи да енергизира пациента даже дълго след лечението, което след време  ще причини изчерпване енергията на лечителя. Ако това се случи, лечителят трябва спокойно да си представи как отрязва етерната нишка отново.
    При нормални обстоятелства, когато лечителят е спокоен (въпреки, че пациентът не му е безразличен), излъчената пранична енергия се освобождава и етерната връзка се прекъсва по-лесно.


ПЛАН ЗА ПРАКТИКУВАНЕ

    1. Повишаване чувствителността на дланите за 5 до 10 минути на ден.
    2. Сканиране за 5 до 10 минути на ден.
    3. Общо и местно изчистване около 10 минути на ден.
    4. Енергизиране с прана около 10 минути на ден.

    Горният план трябва да бъде следван за около три до пет седмици, за да Ви подготви в случай, че има внезапна нужда да се лекува някой като Вашето дете или други хора от леки заболявания като температура, чревно разстройство, гастрит, мускулни болки, ухапвания от насекоми и други.
    За предпочитане е тези техники да се прилагат на истински пациенти. Ако това не е възможно, тогава практикувайте на приятел или на роднина.
    Ако сте един от малцината, които не са в състояние да повишат чувствителността на дланите си от първия път, просто продължете да изчиствате и енергизирате с прана. Продължете с упражненията за повишаване чувствителността на дланите. Най-общо, Вие трябва да сте в състояние да го постигнете за три до четири занимания.
    За предпочитане е и е уместно да се научите да лекувате първо леки случаи (най-малко 30) преди да пристъпите сами към лечението на по-трудни случаи. Това е необходимо, за да придобиете опит и увереност.


КОГА ЛЕЧИТЕЛЯТ НЕ ТРЯБВА ДА ЛЕКУВА

    1. Лечителят не трябва да лекува, когато е болен или страда от обща отпадналост. Това се прави, за да се избегне прехвърлянето на болна енергия към пациента.
    2. Лечителят не трябва да лекува, когато е много ядосан или раздразнен, тъй като  излъчената пранична енергия ще бъде замърсена с гняв и други отрицателни емоции. Това може да влоши състоянието на пациента.


ПЕТ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВАТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ПРАНА

    1.Не енергизирайте твърде силно или с твърде много прана бебета, много малки деца, много слаби и възрастни пациенти. Чакрите (енергийните центрове) на бебетата и на много малките деца са все още малки и недостатъчно силни. Чакрите на възрастните и на силно изтощените пациенти са много слаби. Използването на твърде много прана или твърде интензивното енергизиране на тези пациенти ще доведе до запушване на чакрите им. Това е подобно на задавянето на много жаден човек, който изпива твърде много вода за много кратко време. Бебетата и малките деца трябва да бъдат енергизирани нежно, постепенно и само за много кратко време, тъй като техните чакри са много малки и могат лесно да се преенергизират и задръстят. Способността на много слабите и възрастни пациенти да усвояват прана е силно намалена. Затова тези пациенти трябва да се енергизират нежно, постепенно и за по-дълъг период от време, тъй като техните тела са много изчерпани. Трябва да им се позволи да почиват и да усвоят праната за 15 до 20 минути, преди повторното енергизиране.
    Ако чакрата (енергийният център) на слънчевия сплит бъде преенергизирана, в следствие на което чакрата се запуши, пациентът може изведнъж да стане блед и да получи затруднения при дишане. Ако това се случи, приложете незабавно местно изчистване на областта на слънчевия сплит. Пациентът ще бъде облекчен веднага. Въпреки, че тези случаи са редки, те се представят тук, за да се покаже какво трябва да се прави, ако нещо подобно се случи.
    Лекуването на бебета, деца и възрастни пациенти е подобно на здрависването с бебета, деца и много възрастни хора. Вашето ръкостискане трябва да е нежно, а когато се здрависвате със зрели или по-млади хора, ръкостискането ви е по-енергично, по-силно.
    2.Не енергизирайте очите директно. Тъй като те са много нежни, ще бъдат задръстени с прана. Ако се енергизират директно, могат да бъдат увредени, което ще се прояви след време. Очите се енергизират през задната страна на главата (тилната чакра), областта между веждите (аджна чакра) и слепоочията (второстепенните чакри на слепоочията). В случай, че очите са достатъчно енергизирани, излишната прана ще се придвижи към други части на тялото.
    3.Не енергизирайте директно и интензивно сърцето продължително време. То е доста чувствително и нежно. Твърде голямото количество прана и твърде интензивното енергизиране може да причинят голямо натрупване на прана върху сърцето. Сърцето трябва да се енергизира през задната страна на гръбначния стълб, близо до сърдечната област. При енергизиране на сърцето през гърба, праната не преминава само към сърцето, но и към други части на тялото. Това намалява вероятността от натрупване на прана върху сърцето. Ако сърцето се енергизира отпред, праната се събира в сърдечната област и така се повишава вероятността  от натрупване на прана.
    4.Не енергизирайте чакрата менг мейн на бебета, малки деца и възрастни хора. Това може да я активира и да предизвика у тях високо кръвно налягане, а то може да засегне мозъка. При бременни жени тази чакра също не трябва да се обработва, тъй като това може да има обратен ефект върху нероденото дете. Тази чакра трябва да се обработва само от напреднали или опитни лечители с прана.
    5.Не енергизирайте далачната чакра на бебета и деца, защото те могат да припаднат като последствие от натрупването на прана. Ако това се случи, приложете общо изчистване няколко пъти, за да отстраните излишната пранична енергия. Далачната чакра на пациенти с високо кръвно налягане или боледували от високо кръвно налягане също не трябва да бъде енергизирана, тъй като състоянието им може да се влоши. Все пак тази чакра се използва, за да се лекуват пациенти, които са много слаби или силно изтощени. Важно е да се запомни, че далачната чакра трябва да се използва за лечение само от напреднали или опитни лечители с прана.
    Лечението с прана е съвсем безопасно, докато следвате точно дадените напътствия и оказания.

ЕТАПИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО

    1.Усмихнете се и установете приятелски отношения с пациента, за да повишите възприемчивостта му. Наблюдавайте го и поговорете с него.
    2.Сканирайте засегнатите области, жизненоважните органи, главните чакри и гръбнака.
    3.Кажете му да заеме позата за възприемане.
    4.Приложете общо изчистване.
    5.Направете местно изчистване на засегнатите области.
    6.Сканирайте повторно засегнатите области. В случай на натрупване на прана, сканирайте, за да установите дали натрупването е било значително намалено или не. При изчерпване на прана, сканирайте, за да установите дали вътрешната аура на засегнатата област е нараснала малко или частично се е възстановила.
    7.При леките случаи понякога само измитането или изчистването е достатъчно, за да бъде излекуван пациента.
    8.Преди енергизиране направете пациента възприемчив, за да улесните усвояването на излъчената пранична енергия.
    9.Енергизирайте засегнатите области с прана.
    10.Установете обратна връзка с пациента. Ако е останала някаква болка, попитайте за точните места и повторно сканирайте тези области. Направете повторно сканиране и енергизиране.
    11.Ако определена област е енергизирана твърде много, направете разпределящо измитане, за да предотвратите вероятното натрупване на прана.
    12.Сканирайте отново лекуваната област, за да установите дали засегнатата област е достатъчно изчистена и енергизирана.
    13.При натрупване на прана, по-голямо внимание се обръща на изчистването. При изчерпване на прана, се обръща по-голямо внимание на енергизирането.
    14.Стабилизирайте излъчената прана. Това е много важно.
    15.Освободете излъчената пранична енергия като си представяте, че режете с въображаеми ножици или нож етерната връзка или нишката от светлина, свързваща Ви с пациента.
    16.Кажете на пациента си да не мие току що лекуваната област поне около 12 часа, в противен случай симптомите могат да се проявят отново. Водата поема част от праничната енергия, която е била излъчена към засегнатата област.

    Пациент, страдащ от остро заболяване или общо изтощение, не трябва да се къпе около 24 часа след лечението с прана. Това се прави, за да се позволи на тялото постепенно да усвои излъчената пранична енергия.

    За начинаещите би било по-добре, ако сканират, преди да попитат пациента от какво се оплаква. Това се прави, за да се подобри точността им при сканирането. Сканирането, също като вземането на решения или други човешки способности, може да бъде повлияно от предположенията. Трябва да внимавате за това възможно отклонение при сканирането на пациента и се опитайте да проверите повторно резултатите си.

    При леки, с точно определено място заболявания, общото изчистване може да бъде пропуснато. При инфекциозни болести е за предпочитане общото изчистване да бъде извършено, дори ако заболяването е съвсем обикновен случай на инфекция на очите или настинка, тъй като цялото тяло малко или много е засегнато, а външната аура обикновено има дупки. Скоростта на лечението при тези случаи е много по-голяма, когато се приложи общо измитане.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ЛЕКУВАТЕ БЕЗ СКАНИРАНЕ?

    Ако способността ви да сканирате е силно ограничена, въпреки това можете да лекувате, без сканиране. При леки случаи, просто попитайте пациента коя област го боли или му причинява неудобство. След това приложете местно измитане и енергизиране. При по-тежките заболявания, следвайте указанията, дадени в книгата. За някои тежки заболявания има схеми, които могат да бъдат следвани. Например: пациенти, страдащи от сърдечни заболявания, обикновено имат небалансирани или неправилно функциониращи чакри на сърцето и слънчевия сплит. Затова, изчистването и енергизирането на тези две чакри в голяма степен ще подобри състоянието на пациента. Сърцето трябва да бъде енергизирано през задната сърдечна чакра.
    Въпреки, че можете да лекувате без сканиране, ще бъдете много по-точни и ефективни, ако използвате сканиране. Понякога, някои от неправилно функциониращите чакри са отдалечени от болното място или болката.

КРИТИЧНИ ФАКТОРИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ

    1. Пациентът трябва да бъде сканиран и повторно сканиран старателно и точно. Правилната пранична диагноза ще доведе до правилно лечение. Точното повторно сканиране ще даде вярна обратна връзка за ефективността на лечението.
    2. Енергийното тяло на пациента трябва да бъде старателно изчистено, за да се повиши скоростта на лечението и да се избегне ответната реакция на тялото.
    3. Пациентът трябва да бъде енергизиран достатъчно с прана. Недостатъчното енергизиране ще доведе само до леко подобрение или бавно лечение.
    4. Стабилизирайте излъчената прана, за да я предпазите от изгубване или изтичане. Много начинаещи лечители стават самонадеяни и извършват сериозна грешка като не стабилизират излъчената прана, когато пациентите им кажат, че състоянието им значително се е подобрило. В резултат на това, при някои пациенти симптомите се връщат след около 30 минути или няколко часа. Затова, винаги стабилизирайте излъчената прана след енергизиране.
    5. Когато лечителят е спокоен и отделен от пациента, излъчената енергия е освободена, етерната връзка свързваща лечителя с пациента се прекъсва автоматично. Ако лечителят е привързан към пациента или загрижен за резултата, той трябва да използва изграждането на зрителна представа при отрязването на етерната връзка с цел да предотврати връщането на излъчената пранична енергия обратно към него.

ИЗОЛИРАЩО ОБЛЕКЛО

    Материали като коприна, гума и кожа са частични изолатори на прана. Пациентите трябва да бъде посъветвани да не обличат дрехи от коприна, тъй като те затрудняват излъчването на прана към тях. Кожените или гумени обувки и кожения колан е за предпочитане да бъдат свалени, за да бъде общото изчистване по-ефикасно. Някои лечители предпочитат да си свалят обувките когато лекуват, за да могат да поемат повече прана от земята.

bord

авторски
                    права