prana
                                                          Тази книга достига до Вас с любезното разрешение на Автора
към съдържанието                                                                                                                  към сайтаСЪЩНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО С ПРАНА

БАН

    Тогава Господ Бог направи човека от праха на земята и вдъхна в ноздрите му дъха на живота, и човекът се превърна в живо същество.
Сътворение 2:7

    Ние получаваме по-голяма част от нашата ки или жизнена енергия от въздуха, който дишаме. Всяко живо същество зависи от дишането и прекъсването на дишането, е прекъсване на самия живот. От първия плач на бебето до последния дъх на умиращия човек, няма друго освен дишане. Ние постоянно изразходваме жизнената си енергия или ки, чрез всяка наша мисъл, всяко усилие на волята или движение на мускули. Следователно необходимо е постоянно да възстановяваме, изразходваната енергия с помощта на дишането и други здравословни практики.


    Лечението с прана се основава на цялостното устройството на човешкото тяло. Физическото тяло на човека всъщност е съставено от две части: видимо физическо тяло и невидимо енергийно тяло наречено биоплазмено тяло. Видимото физическо тяло е онази част от човешкото тяло, която виждаме, докосваме и познаваме най-добре. Биоплазменото тяло е онова невидимо лъчисто енергийно тяло, което прониква през видимото тяло и достига на четири до пет инча извън него. Обикновено ясновидците наричат това енергийно тяло - етерно тяло или етерен двойник.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕЧЕНИЕТО С ПРАНА

    Лечението с прана е древна наука и изкуство за лечение, което използва прана или ки, или жизнена енергия, за лечение на цялото физическо тяло. Включва също и управлението на ки и биоплазмената материя на тялото на пациента. Нарича се също и медицински Чи гун (ki kung или ки-лечение), психично лечение, жизнено лечение, лечебно докосване, полагане на ръка, магнитно лечение, лечение с вяра, лечение с дарба, харизматично лечение.

ПРАНА ИЛИ КИ

Прана или ки, това е тази жизнената енергия, която поддържа тялото живо и здраво. На гръцки тя се нарича пневма, на полинезийски мана, и на староеврейски руах, което означава “дъха на живота”. Лечителят излъчва прана или жизнена енергия, или “дъха на живота” към пациента, и по този начин го лекува. Така се постига така нареченото “свръхестествено лечение”.
    Съществуват три главни източника на прана: слънчева прана, въздушна прана и земна прана. Слънчевата прана е прана от слънчевата светлина. Тя укрепва цялото тяло и допринася за доброто здраве. Може да бъде получена чрез слънчеви бани или чрез излагане на слънчева светлина за около 5 до 10 минути, и чрез пиене на вода, която е била изложена на слънчева светлина. Продължителното излагане на слънце или твърде голямото количество слънчева прана биха могли да увредят цялото физическо тяло тъй като слънчевата прана е твърде силна.
    Тази прана, която се съдържа във въздуха, се нарича въздушна прана или жизнени сферички на въздуха. Въздушната прана се приема с помощта на белите дробове в процеса на дишането, а също и директно чрез енергийните центрове на биоплазменото тяло. Тези енергийни центрове се наричат чакри. По-голямо количество въздушна прана може да бъде прието чрез дълбоко бавно дишане, отколкото с често и плитко дишане. Може да се приема също и през порите на кожата от хора, които са преминали определено обучение.
    Тази прана, която се съдържа в земята се нарича земна прана или жизнени сферички на земята. Тя се приема през стъпалата. Това става автоматично и несъзнателно. Ходенето бос повишава количеството земна прана приета от тялото. Можете да се научите и съзнателно да извличате повече земна прана, за да повишите жизнеността си, способността си да работите повече и да мислите по-ясно.
    Водата поема прана от слънчевата светлина, въздуха и земята, с които е в допир. Растенията приемат прана от слънчевата светлина, въздуха, водата и земята. Хората и животните получават прана от слънцето, въздуха, земята, водата и храната. Прясната храна съдържа повече прана от консервираната.
    Прана може да бъде излъчена към друг човек с цел лечение. Хората с много излишна прана карат хората около тях да се чувстват по-добре и по-жизнени. Хората, които са изтощени несъзнателно приемат прана от други хора. Вероятно сте попадали на хора, които Ви карат да се чувствате тъжни или изтощени изобщо без никаква видима причина.
    Някои дървета, като например боровете, или старите здрави дървета излъчват голямо количество прана. Уморените или болни хора ще имат голяма полза ако легнат или почиват под такива дървета. По-добри резултати могат да се получат чрез устна молба към дървото да помогне на болния човек да оздравее. Всеки може да се научи да приема прана от тези дървета съзнателно през дланите си в такива количества, че би могло да го сърби или щипе тялото и дори да се вцепени поради огромното количество поета прана. Това умение може да бъде усвоено само след няколко опита.
    Някои области или места имат повече прана от други. Някои от тези високоенергийни зони стават лечебни центрове.
    Когато времето е лошо, много хора се разболяват не само поради промените в температурата, но също и поради намаляването на слънчевата и въздушната прана (жизнена енергия). Затова много хора чувстват умствено и физическо затормозяване или стават податливи на инфекциозни заболявания. На този процес може да се противодейства чрез съзнателно приемане на прана или ки от въздуха и земята. От ясновидци е установено, че има повече прана през деня, отколкото през нощта. Прана достига много ниско ниво около три четири часа сутринта.


БИОПЛАЗМЕНО ИЛИ ЕНЕРГИЙНО ТЯЛО

    Ясновидци, с помощта на техните психични способности, са наблюдавали, че всеки човек е заобиколен и проникнат от сияйно енергийно тяло, наречено биоплазмено тяло. Също както видимото физическо тяло, то има глава, две очи, две ръце, и така нататък. С други думи, биоплазменото тяло изглежда както видимото физическо тяло. Поради тази причина ясновидците го наричат етерен двойник или етерно тяло.
    Думата “биоплазмено” произлиза от “био”, което означава живот и “плазма”, което е четвъртото състояние на материята - другите три са твърдо, течно и газообразно. Плазмата е йонизиран газ или газ с положително и отрицателно заредени частици. Това не е същото като кръвната плазма. Биоплазмено тяло означава живо енергийно тяло съставено от невидима фина материя или етерна материя. За да се опрости терминологията, ще бъде използван терминът “енергийно тяло” вместо “биоплазмено тяло”. С помощта на кирлиановата фотография, учените преоткриха  енергийното тяло. С нейна помощ, учените могат да проучват, наблюдават и правят снимки на малки биоплазмени части като биоплазмени пръсти, листа и други. Именно чрез енергийното тяло жизнената енергия или прана се приема и се разпределя из цялото физическо тяло.


МЕРИДИАНИ ИЛИ БИОПЛАЗМЕНИ КАНАЛИ

    Също както видимото физическо тяло има кръвоносни съдове, през които тече кръвта, енергийното тяло има фини, невидими биоплазмени канали или меридиани, през които ки или биоплазмената материя протича и се разпределя по цялото тяло. Има няколко главни биоплазмени или енергийни канали и хиляди второстепенни. В йога те се наричат главни и второстепенни нади. През тях протича прана или ки, която подхранва и укрепва цялото тяло.


ПРАНА ИЛИ КИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ АКУПУНКТУРА, АКУПРЕСУРА И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

    Акупунктурата е древна китайска форма на медицина, която използва игли, за да управлява жизнената енергия в тялото на пациента и по този начин лекува заболяванията. Това се осъществява с помощта на игли за да се преразпредели  излишната прана или ки в тялото на пациента към засегната област. Натрупаната в болната област прана се преразпределя към други части на тялото. Блокираните меридиани или биоплазмени канали се почистват или отварят чрез насочване на ки към тях.
    При акупресурата или в рефлексотерапията принципът е същия като при акупунктурата, с изключение на това, че лечителят съзнателно или несъзнателно използва собствената си излишна прана. Тази излишна прана се насочва към акупресурната точка, като след това отива по меридиана или енергийния канал до засегнатата област. Някои практикуващи акупунктура използват и насочват собствената си ки или жизнена енергия към иглата, за да достигнат болното място. Това се прави особено при пациенти, които са много слаби или изтощени. Авторът се срещна с един специалист практикуващ акупунктура и с един специалист практикуващ акупресура, който е учител по Тай Чи. И двамата владеят прехвърлянето на ки към техните пациенти.

ДВА ОСНОВНИ ЗАКОНА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО С ПРАНА

Лечението с прана се основава на два закона: Закона за самовъзстановяването и закона за прана или жизнената енергия. Тези закони са твърде очевидни, но странно те обикновено са най-малко забелязваните или запомняни от повечето хора. Именно чрез тези основни закони стават възможни бързото и чудотворно лечение.

        1. Закон за Самовъзстановяването
    Най-общо казано, тялото има възможност да се самолекува в определена степен. Ако човек има рана или се е изгорил, тялото ще се самоизлекува и възстанови за няколко дни или седмица. С други думи, дори и да не сложите антибиотик на раната или на изгореното място, тялото само ще го възстанови или излекува. В настоящия момент няма лекарство за лечение на вирусните инфекции. Но дори ако човек има кашлица или настинка, дължащи се на вирусно заболяване, тялото ще се възстанови като цяло за една или две седмици без лекарства.

        2. Закон за Жизнената енергия
    За да съществува живота тялото се нуждае от прана, чи или жизнена енергия. Процесът на лечение може да бъде ускорен чрез увеличаване на жизнената енергия в засегнатите области и в цялото тяло.
    В химията, понякога се използва електрическа енергия като катализатор, за да се повиши скоростта на химичната реакция. Светлината също може да въздейства на химичната реакция. Това е основата на фотографията. При електролизата, електричеството се използва да катализира или да осъществи химичната реакция. При лечението с прана, праната или жизнената енергия се използва като катализатор, за да се увеличи скоростта на биохимичните реакции, които участват в естествения процес на лечение на тялото. Когато праничната енергия се прилага върху засегната област на тялото, скоростта на възстановяване или лечение се увеличава многократно.
    Това, което наричаме чудотворно лечение, не е нищо повече от повишаване скоростта на самовъзстановяване на тялото. Няма нищо свръхестествено или паранормално при лечението с прана. То просто се основава на природни закони, за които много хора нямат ясна представа.
    Въпреки че науката не може да открие и измери жизнената енергия или прана, това не означава, че тя не съществува или не влияе на здравето и на доброто физическо състояние на тялото. В древността хората не са знаели за съществуването на електричеството, неговите свойства и практическото му използване. Но това не означава, че електричеството не съществува. Нечие невежество не променя реалността; то просто променя възприемането на реалността, от което следва невъзприемане и погрешно схващане на това, какво е и какво не е, какво може да бъде направено и какво не може да бъде направено.
    Децата имат повече жизнена енергия от възрастните хора. Забелязали сте, че те се движат много, от сутрин до вечер и въпреки това много трудно се изморяват. При счупване кой ще се излекува по-бързо - детето или възрастния човек? Счупената кост на детето заздравява много бързо, докато на възрастния - много бавно; понякога дори въобще не зараства.


КАКВО МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЛЕЧЕНИЕТО С ПРАНА

    1. Може да помогне на родители да свалят високата температурата на децата си, само за няколко часа и в повечето случаи да ги излекуват за ден или два.
    2. Може да премахне главоболие, колики, зъбобол и болки в мускулите при повечето случаи почти веднага.
    3. Кашлица и настинка могат да бъдат излекувани обикновено за един или два дни. Чревното разстройство може да бъде излекувано в повечето случаи за няколко часа.
    4. Заболявания: на очите, черния дроб, бъбреците и проблеми със сърцето могат да бъдат облекчени след няколко сеанса и в повечето случаи излекувани за няколко месеца.
    5. Увеличава скоростта на оздравяване три и повече пъти в сравнение с  нормалната.

    Това са само някои от нещата, които лечението с прана може да направи. Всичко това предполага, че лечителят има известен опит.


ЛЕЧЕНИЕТО С ПРАНА Е ЛЕСНО ЗА НАУЧАВАНЕ

    Всеки здрав човек със средна интелигентност, със средна способност за концентрация, с отворен, но разграничаващ ум и с известна упоритост може да се научи да лекува с прана за относително кратко време. Да се научи лечението с прана е по-лесно от това да се научиш да свириш на пиано или да рисуваш. Толкова е лесно, колкото да се научиш да караш кола. Неговите основни принципи и техники могат да бъдат изучени за няколко дни. Както и шофирането, лечението с прана изисква повече време и практика, за да се добият определени умения.

Ще дойде време, когато науката ще има огромен напредък, не поради по-добрите инструменти за измерване и изследване на нещата, а защото някои хора, ще владеят огромни духовни сили, които в настоящия момент се използват рядко. В следващите няколко века, изкуството на духовното лечение ще се развива все повече и ще се използва навсякъде.

Густав Стромберг
Астроном в “Маунт Уилсън”
“Човекът, Умът и Вселената”

bord

авторски
                    права